Monday, 23 November 2009

शोधताना ! - १

इंटरनेटवर शोध घेताना आपण सर्च इंजिनचा वापर करतो आणि आता ते आपल्या अंगवळणी ही पडल आहे. पण तरीही त्याचा आपण पूर्णपणे वापर करतो का? आपण फक्त आपल्याला हवा आहे तो शब्द टाकतो आणि पुढे जातो.


माणसाच्या गरजेनुसार व आवडीनिवडी नुसार आता सर्च इंजिन आता उपलब्ध आहेत. yahoo, google, msn, ask अशी अनेक आपण आपल्या गरजेनुसार ते निवडून वापरायचे असते. प्रत्येकाची स्वत:ची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यानुसार ती वापरली तर आपल्याला अधिक चांगले व लवकर शोध परिणाम मिळतात. याहू व गूगल ही आजची आघाडीची सर्च इन्जिन्स आहेत आणि ती आपण वापरतोही. पण त्यातून हवे ते परिणाम कसे शोधायचे किंवा त्याचा विविध प्रकारे वापर कसा करायचा ते पाहू.